kvalitní jímky a septiky

Nebo nám můžete zavolat na naši zákaznickou linku 731 730 713

Obchodní podmínky

Upozorňujeme naše zákazníky, že obrázky u jednotlivých výrobků mohou být pouze orientační.

Jak nakupovat

Zde naleznete mnoho užitečných informací. Když Vám něco nebude jasné, zavolejte na naše telefonní čísla nebo nám napište. Jsme kdykoli připraveni zodpovědět Vaše dotazy. Pokud se Vám z nějakého důvodu nebude chtít nakupovat přes náš elektronický obchod, máte stále možnost objednávat telefonicky na čísle 731 730 713 nebo e-mailem: info@mirosep.cz

Objednávání zboží je u nás jednoduché.

Zboží můžete objednat:

 1. on-line, prostřednictvím internetu www.jimky-septiky.cz
 2. elektronicky, faxem či osobně:
  Lidická 700/19, 602 00 Brno
  tel.: 731 730 713

Po telefonu jsme Vám připraveni odborně poradit a nevíte-li si rady, lze celou objednávku vyřídit i telefonicky od 9.00 – 17.00

OBJEDNÁVKA PO INTERNETU

 • Zaregistrujte se: klikněte na „REGISTRACE“ a vyplňte osobní údaje
 • Vyberte si výrobek, který si chcete objednat a klikněte na „KOUPIT“
 • Pro zobrazení objednaného zboží klikněte na „NÁKUPNÍ KOŠÍK“
 • Kliknete na „OBJEDNAT“
 • Zkontrolujete si objednané výrobky a kliknete na „OBJEDNAT“
 • Objednávka je odeslána a vyřizuje se. Následně Vám přijde potvrzující e-mail Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte, jestli jste nezadali při registraci špatnou emailovou adresu. Jestliže je email v pořádku a potvrzení objednávky Vám přesto nepřišlo, prosím kontaktujte nás na našem emailu: info@mirosep.cz nebo telefonicky tel.: 731 730 713

Nadstandardní požadavky budou řešeny individuálně. Proto pokud vám není něco jasné, neváhejte a volejte.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.jimky-septiky se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodejce) a kupujícího (zákazník).

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v nejbližším dnu rozvozu od objednání, pokud je zboží skladem. V opačném případě informovat kupujícího o délce dodací lhůty. Při převzetí zboží v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 2. a. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, registrace není podmínkou uskutečnění obchodu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky prodávajícího.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 6. a. Platné Obchodní podmínky je prodávající povinen zveřejnit kupujícímu na stránkách prodávajícího www.jimky-septiky.cz

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést celé jméno, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno a telefonní číslo, které je důležité pro závoz zboží.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit nepoškozené a nepoužité zboží obratem (ihned).
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely provedení nezbytných účetních operací a přímé komunikace s Vámi.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

MIROSEP s.r.o


Naše kvalitní sklolaminátové jímky se díky samonosné konstrukci nemusí o betonovávat, jsou uložené na pískovém podloží.

Námi prodávané septiky mají válcový tvar a samonosnou konstrukci, takže lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody a nemusí se o betonovávat. Kromě otvoru pro přítokové a odtokové potrubí mají septiky nahoře nad komorami manipulační otvory s poklopy sloužící ke kontrole výšky hladin odpadních vod v jednotlivých komorách a odčerpání obsahu septiku. Na rozdíl od žump, které je nutno vyvážet několikrát do roka stačí ve většině případů vyvézt kal ze septiku jednou za rok. Část sedimentovaného aktivního kalu s obsahem bakterií se na dně septiku ponechává, aby mohlo docházet k množení bakterií, které pomáhají při procesu čištění. Přidáváním přípravků se směsí biologických kultur (tzv. přátelských bakterií) se účinnost septiků zvyšuje.