kvalitní jímky a septiky

Nebo nám můžete zavolat na naši zákaznickou linku 731 730 713

Postup usazení jímky při hloubce víc než 0,5 m pod terénem

Vykopeme jámu pro usazení jímky Vykopeme jámu pro jímku.Šířka a délka jámy byměla být z každé strany o O,5m větší ,než jsou rozměry jímky. Boční pohled na jámu sloužící pro usazení jímky
Pískový zaklad pro usazení plastového septiku Na dně výkopu nasypeme písek, vytvoříme 30 až 40cm pískové lože. Pohled na jámu pro usazení jímky - 2
Pohled na umístěnou jímku na pískovém podloží Na pískové lože usadíme jímku nebo septik. Do jámy s připraveným piskovým podložím usadíme jímku
Boční pohled na zasypanou jámu k jímkám Celou jímku obsypeme pískem. Jámu rozšíříme zkaždé strany o O,5m. Z poloviny zasypaná plastová jímka
Vytvoříme betonovou desku pro zakrytí plastového septiku - 2 Vytvoříme betonovou desku o síle min.15cm Bednění po usazení a zasypání jímky či septiku
Vytvoříme betonovou desku pro zakrytí plastového septiku Zasypeme vykopanou zeminou Bednění po usazení a zasypání jímky či septiku - 2

MIROSEP s.r.o


Naše kvalitní sklolaminátové jímky se díky samonosné konstrukci nemusí o betonovávat, jsou uložené na pískovém podloží.

Námi prodávané septiky mají válcový tvar a samonosnou konstrukci, takže lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody a nemusí se o betonovávat. Kromě otvoru pro přítokové a odtokové potrubí mají septiky nahoře nad komorami manipulační otvory s poklopy sloužící ke kontrole výšky hladin odpadních vod v jednotlivých komorách a odčerpání obsahu septiku. Na rozdíl od žump, které je nutno vyvážet několikrát do roka stačí ve většině případů vyvézt kal ze septiku jednou za rok. Část sedimentovaného aktivního kalu s obsahem bakterií se na dně septiku ponechává, aby mohlo docházet k množení bakterií, které pomáhají při procesu čištění. Přidáváním přípravků se směsí biologických kultur (tzv. přátelských bakterií) se účinnost septiků zvyšuje.