kvalitní jímky a septiky

Nebo nám můžete zavolat na naši zákaznickou linku 731 730 713

Standartní postup usazení jímky

Boční pohled na jámu sloužící pro usazení jímky pod cestu Vykopeme jámu pro jímku. Šířka a délka jámy byměla být z každé strany o O,5m větší, než jsou rozměry jímky. Stavební připravenost před usazením jímky či septiku - Jáma
Pískový zaklad pro usazení plastového septiku - Čtvrtá část Na dně výkopu nasypeme písek,vytvoříme 30 až 40cm pískové lože. Boční pohled na jámu sloužící pro usazení jímky na pískové lože
Pískové lože pro usazení plastového septiku či jímky pod zem Na pískové lože usadíme jímku. Na pískové lože usadíme jímku nebo septik - Druhý pohled
Zasypeme jímku pískem nebo vykopanou zeminou Zasypeme jímku pískem nebo vykopanou zeminou. Zasypávání musí být rovnoměrné! Zasypávání plastvové jímky pískem nebo zeminou
Dokončené usazení jímky nebo septiku pod zem Ve stěnách a na dně výkopu nesmí být žádné těžké předměty,velké a ostré kameny, které by mohly poškodit jímku!!! Postup usazení jímky pod cestu - část 12 zasypávání

MIROSEP s.r.o


Naše kvalitní sklolaminátové jímky se díky samonosné konstrukci nemusí o betonovávat, jsou uložené na pískovém podloží.

Námi prodávané septiky mají válcový tvar a samonosnou konstrukci, takže lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody a nemusí se o betonovávat. Kromě otvoru pro přítokové a odtokové potrubí mají septiky nahoře nad komorami manipulační otvory s poklopy sloužící ke kontrole výšky hladin odpadních vod v jednotlivých komorách a odčerpání obsahu septiku. Na rozdíl od žump, které je nutno vyvážet několikrát do roka stačí ve většině případů vyvézt kal ze septiku jednou za rok. Část sedimentovaného aktivního kalu s obsahem bakterií se na dně septiku ponechává, aby mohlo docházet k množení bakterií, které pomáhají při procesu čištění. Přidáváním přípravků se směsí biologických kultur (tzv. přátelských bakterií) se účinnost septiků zvyšuje.